19 Tháng Năm, 2022

Chào tất cả mọi người!

Người La Mã đã chinh phục các thành phố Hy Lạp ở Ý vào khoảng ba trăm năm trước Công nguyên và phần lớn thế giới phương Tây sau đó. Vấn đề cai trị của người La Mã liên quan đến sự thống nhất của sự chênh lệch – từ tiếng Tây Ban Nha đến […]