THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Dự án đầu tư cầu qua sông Mã

 • Dịch vụ

  Khảo sát, lập dự án đầu tư

 • Sơ đồ nhịp

  4x33+50+2x75+50m

 • Chủ đầu tư

  Ban QLDA giao thông 1, Tỉnh Thanh Hóa

 • Tổng mức đầu tư

  15 triệu USD

 • Địa điểm

  Huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa