THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Dự án

  Xây dựng hệ thống đập Sabo

 • Dịch vụ

  Kiểm tra tính toán

 • Quy mô

  8 điểm xây dựng đập

 • Khách hàng

  Công ty CP địa chất Kawasaki

 • Địa điểm

  Hiroshima, Nhật Bản