THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Gói thầu B1- Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị các đường cao tốc Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS) Hà Nội – Lạng Sơn.

 • Dịch vụ

  Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

 • Qui mô

  Chiều dài L = 43,3km; 4 làn xe; Vận tốc thiết kế Vtk = 80-100km/h

 • Chủ đầu tư

  Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

 • Tổng mức đầu tư

  Dự kiến 1.400 triệu USD

 • Địa điểm

  Hà Nội, Lạng Sơn