THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Tư vấn giám sát hợp phần VT1 – Đường Phù Đổng, hợp phần VT2 – Đường Trường Chinh, hợp phần VT3 – Đường khu công nghiệp Thụy Vân đến đê Sông Hồng

 • Dịch vụ

  Tư vấn giám sát

 • Qui mô

  Chiều dài L=13km, chiều rộng B=19-48m, Vận tốc V=60km/h; 4-6 làn xe

 • Chủ đầu tư

  Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Việt Trì

 • Tổng mức đầu tư

  32 triệu USD

 • Địa điểm

  Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ