THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Dự án xây dựng cầu dẫn vào khu tái định cư Houay Soup

 • Dịch vụ

  Thiết kế kỹ thuật

 • Qui mô

  Chiều dài L=130,310m; Chiều rộng Bw=7,0m

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH điện Nam Nghiep 1 – Dự án thủy điện Nam Nghiep 1

 • Địa điểm

  Tỉnh Bolykhamxay, CHDCND Lào