THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Dự án cải tạo đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính

 • Dịch vụ

  Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

 • Qui mô

  Vận tốc thiết kế trong nút giao: 30-40km/h; Vận tốc thiết kế nhánh hầm chui, đường ngoài nút giao: 60km/h

 • Chủ đầu tư

  Sở GTVT Hải Phòng

 • Tổng mức đầu tư

  1.484 tỉ đồng

 • Địa điểm

  TP. Hải Phòng