THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Công trình

  Dự án xây dựng Trường Đại học khoa học công nghệ Hà Nội (USTH)

 • Dịch vụ

  Lập quy hoạch chi tiết và thiết kế cơ sở

 • Qui mô

  65ha

 • Chủ đầu tư

  Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST)

 • Tổng mức đầu tư

  210 triệu USD

 • Địa điểm

  Khu công nghệ cao Hòa Lạc