Sơ đồ tổ chức

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Việt (VJEC) có tổng số nhân sự và cộng tác viên gồm 50 người tốt nghiệp đại học và trên đại học; 95% kỹ sư có trên 5 năm kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án các công trình tại Việt Nam và nước ngoài. VJEC được kế thừa năng lực và kinh nghiệm từ các đơn vị thành viên sáng lập, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý chất lượng từ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, VJEC được hình thành từ nền tảng của Trường Đại học Xây dựng nên có thế mạnh trong việc ứng dụng các thành quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo từ các nước tiên tiến và từ các chương trình đào tạo chuyên sâu của Trường Đại học Xây dựng.