Năm cơ quan ký kết Nội dung hợp đồng
2020 Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 17 tuyến buýt (tuyến số 66, 67, 69, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)

2020 Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 20 tuyến buýt (tuyến số 01, 02, 19, 21, 26, 27, 31, 38, 49, 51, 60, 87, 89, 93, 94, 101, 102, 104, 106, 107)

2019 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở quy hoạch và kiến trúc Hà Nội

Gói thầu số 01: tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Quy hoạch chi tiết bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm Bát Tràng tỉ lệ 1/500

2018 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội

Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 04 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

2016 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội

Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Lập quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận tỷ lệ 1/2000

2008 Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa & thành cổ Hà Nội

Tư vấn lập HSMT và đánh giá, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch chi tiết bảo tồn thành cổ Hà Nội

2008 Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa & thành cổ Hà Nội

Tư vấn lập HSMT và đánh giá, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch chi tiết bảo tồn Thành Cổ Loa (1/2000)