Công trình: Xây dựng cầu cạn và nút giao đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long, Dự án đường vành đai III, TP. Hà Nội

Dịch vụ: TKKT và dự toán

Qui mô: 4,8km

Địa điểm:  TP. Hà Nội