Công trình: Xây dựng cầu cạn tuyến R1 đoạn qua Quảng trường trung tâm – Dự án ĐTXD 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT

Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT và BVTC

Qui mô: L=38m; B=55m; V=60km/h

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh