Dự án: Xây dựng hệ thống đập Sabo

Dịch vụ: Kiểm tra tính toán, thiết kế

Quy mô: 8 điểm xây dựng đập

Khách hàng: Công ty CP địa chất Kawasaki

Địa điểm: Hiroshima, Nhật Bản