GIỚI THIỆU

Mảng outsourcing cho các công ty đối tác quốc tế là một trong những định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Các công việc outsources của VJEC hiện đang được thực hiện cho các đối tác, khách hàng ở Nhật Bản và Pháp. Các sản phẩm được thực hiện với các phần mềm bản quyền, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ do khách hàng yêu cầu.

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp

Đang cập nhập thông tin