Dịch vụ Tư vấn xây dựng trong nước
Tác giảAdministrator

VJEC cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn xây dựng trong ngành xây dựng cơ bản như xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các dự án về môi trường, vật liệu xây dựng… và đặc biệt là các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ứng phó thảm họa về biến đổi khí hậu cũng như chống sụt trượt đất, nước biển dâng… Lĩnh vực hoạt động của VJEC bao gồm những công việc chính sau:

  • Tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng các loại công trình xây dựng.
  • Khảo sát, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ sản xuất, thi công lắp đặt công trình xây dựng.
  • Tư vấn thẩm tra các giai đoạn thiết kế, công trình xây dựng.
  • Tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng.
  • Khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất, thủy văn đối với các công trình xây dựng.
  • Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, …