Công trình:  Dự án tăng cường năng lực khai thác tuyến đường cao tốc Yangon – Naypyidaw

Dịch vụ: Thiết kế kỹ thuật

Qui mô: 32km

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Bảo trì đường cao tốc, Cục Đường bộ, Cộng hòa liên bang Myanmar

Địa điểm: Cộng hòa liên bang Myanmar