NĂM CƠ QUAN KÝ KẾT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
2020 Công ty CP sách và thiết bị giáo dục miền nam

Tư vấn thiết kế sơ bộ và khái toán tổng mức đầu tư sơ bộ Dự án Nhà kho chứa hàng hóa, vật tư của Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam

2019 Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương

Điều chỉnh thiết kế cơ sở các hạng mục ngoài ranh giới dự án, cầu B1, cầu B2 (cầu Ánh Dương) và lập dự toán điều chỉnh các hạng mục ngoài ranh giới dự án

2019 Architect Studio (Pháp)

Tổng hợp Tổng mức đầu tư bước TKCS Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH)

2018 INGEROP Conseil et Ingénierie (Pháp)

Quy hoạch chi tiết và TKCS Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH)

2018 Công ty CP Quy hoạch kiến trúc Gia Bảo

Đề xuất xin chủ trương đầu tư Đề án phục hồi sông Nhuệ hết ô nhiễm theo hình thức công tư đối tác PPP

2013 Công ty CP đầu tư xây dựng Giang Đông

Rà soát DAĐT đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng theo hình thức BT

2012 SE Corporation (Nhật Bản)

Rà soát DAĐT xây dựng cầu Bạch Đằng và đường dẫn thuộc tuyến đường nối thành phố Hạ Long với ĐCT Hà Nội – Hải Phòng

2008 Ban QLDA giao thông I Thanh Hóa

Khảo sát và lập DAĐT cầu qua sông Mã thuộc địa phận huyện Yên Định và Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

2008 Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng Quảng Trị

Lập DAĐT công trình phục hồi di tích cầu treo Bến Tắt, xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị