Công trình: Xây dựng cầu Hang Cua; cầu Hòn Dấu và cầu Sông Chanh; nút giao Phong Hải và Hoàng Tân – Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng

Ảnh minh họa: Cầu sông Chanh

Qui mô: L = 1,32km, B= 27m

Dịch vụ: TKKT

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh