Dự án Cầu Bạch Đằng
Tác giảAdministrator
Dự án Cầu Bạch Đằng
Công trình: DAĐT xây dựng cầu Bạch Đằng và đường dẫn thuộc tuyến đường nối thành phố Hạ Long với ĐCT Hà Nội - Hải Phòng
Dịch vụ: Khảo sát, Lập DAĐT điều chỉnh
Sơ đồ nhịp: 12x40m+12x60m+100m+2x250m +100m +13x60m  +9x40m
Bề rộng cầu: 25m cho 6 làn xe V=100km/h
Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh