Dự án Cầu Sông Mã
Tác giảAdministrator
Dự án Cầu Sông Mã
Công trình: DAĐT cầu qua sông Mã, huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Dịch vụ: Khảo sát, Lập DAĐT
Sơ đồ nhịp: 4x33+50+2x75+50m
Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa