Dự án ĐTXD xây dựng cầu cạn tuyến R1 đoạn qua Quảng trường trung tâm, KĐT Thủ Thiêm
Tác giảAdministrator
Dự án ĐTXD xây dựng cầu cạn tuyến R1 đoạn qua Quảng trường trung tâm, KĐT Thủ Thiêm

Công trình: Xây dựng cầu cạn tuyến R1 đoạn qua Quảng trường trung tâm – Dự án ĐTXD 04 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT Dịch vụ: Thẩm tra BCNCKT và BVTC Qui mô: L=38m; B=55m; V=60km/h Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh