Dự án xây dựng cầu dẫn vào khu tái định cư Houay Soup
Tác giảAdministrator
Dự án xây dựng cầu dẫn vào khu tái định cư Houay Soup

Công trình: Dự án xây dựng cầu dẫn vào khu tái định cư Houay Soup Dịch vụ: Thiết kế kỹ thuật Qui mô: Chiều dài L=130,310m; Chiều rộng Bw=7,0m Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện Nam Nghiep 1 – Dự án thủy điện Nam Nghiep 1 Địa điểm: Tỉnh Bolykhamxay, CHDCND Lào