Công trình: Dự án xây dựng cầu dẫn vào khu tái định cư Houay Soup

Dịch vụ: Thiết kế kỹ thuật

Qui mô: Chiều dài L=130,310m; Chiều rộng Bw=7,0m

Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện Nam Nghiep 1 – Dự án thủy điện Nam Nghiep 1

Địa điểm: Tỉnh Bolykhamxay, CHDCND Lào