Dự án xây dựng Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH)
Tác giảAdministrator
Dự án xây dựng Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH)

Công trình: Dự án xây dựng Trường Đại học KHCN Hà Nội (USTH)

Dịch vụ: Lập quy hoạch chi tiết 1/500; Lập Thiết kế cơ sở và tổng dự toán

Qui mô: 36 ha Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội