Khảo sát, quan trắc, thiết kế xử lý ổn định mái dốc tại Km27+950 dự án xây dựng ĐCT Hạ Long - Vân Đồn
Tác giảAdministrator
Khảo sát, quan trắc, thiết kế xử lý ổn định mái dốc tại Km27+950 dự án xây dựng ĐCT Hạ Long - Vân Đồn

Công trình: Khảo sát, quan trắc, thiết kế xử lý ổn định mái dốc tại Km27+950 dự án xây dựng ĐCT Hạ Long - Vân Đồn theo hình thức BOT

Địa điểm: Quảng Ninh