Khảo sát và lắp đặt thiết bị quan trắc và cảnh báo sụt trượt đất trên mái dốc gần Ga đèo Hải Vân
Tác giảAdministrator
Khảo sát và lắp đặt thiết bị quan trắc và cảnh báo sụt trượt đất trên mái dốc gần Ga đèo Hải Vân

Công trình: Khảo sát và lắp đặt thiết bị quan trắc và cảnh báo sụt trượt đất trên mái dốc gần Ga đèo Hải Vân

Qui mô: Phạm vi sụt trượt dọc theo đường ray, từ Ga Hải Vân tới đường mòn ven biển

Địa điểm: Đèo Hải Vân, TP. Đà Nẵng