Công trình: Khảo sát và lắp đặt thiết bị quan trắc và cảnh báo sụt trượt đất trên mái dốc gần Ga đèo Hải Vân

Qui mô: Phạm vi sụt trượt dọc theo đường ray, từ Ga Hải Vân tới đường mòn ven biển

Địa điểm: Đèo Hải Vân, TP. Đà Nẵng