Khảo sát quan trắc và thiết kế ổn định mái dốc
Tác giảAdministrator
NĂM CƠ QUAN KÝ KẾT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
2018 Công ty CP BOT Biên Cương
Khảo sát, quan trắc, thiết kế xử lý ổn định mái dốc tại Km27+950 Dự án ĐCT Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT
2017 Công ty địa kỹ thuật Kawasaki (Nhật Bản)
Công trình thí điểm: Gia cố mái dốc số 7 đường dẫn cầu Bãi Cháy - Giải pháp thi công neo đất phòng trượt đất đá tại mái dốc thuộc công trình đường bộ.
2017 Công ty địa kỹ thuật Kawasaki (Nhật Bản)
Khoan khảo sát địa chất nhà máy NICHIAS – Giai đoạn V tại KCN Nomura, TP. Hải Phòng
2017 Công ty địa kỹ thuật Kawasaki (Nhật Bản)
Khoan khảo sát địa chất khu vực nhà kho HLC mở rộng tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng
2015 Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1
Quét ảnh, đo đạc hố khoan và phân tích - Công trình Thủy điện Bản Vẽ
2014 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
Khảo sát và lắp đặt thiết bị quan trắc cảnh báo sụt trượt đất trên mái dốc gần Ga đèo Hải Vân
2013 SE Corporation (Nhật Bản)
Nghiên cứu thảm họa ở khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam
2013 Văn phòng dự án ITST-JICA/JST
Tư vấn lập kế hoạch và giám sát lắp đặt thiết bị quan trắc cảnh báo sụt trượt đất khu vực Ga Hải Vân
2012 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
Nghiên cứu phương pháp ổn định mái dốc đường dẫn đầu cầu Bãi Cháy
2010 Công ty địa kỹ thuật Kawasaki (Nhật Bản)
Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng sụt trượt đất đá trên QL 4D, đoạn Lào Cai – Sa Pa