Nghiên cứu phương pháp ổn định mái dốc đường dẫn đầu Cầu Bãi Cháy
Tác giảAdministrator
Nghiên cứu phương pháp ổn định mái dốc đường dẫn đầu Cầu Bãi Cháy

Công trình: Nghiên cứu phương pháp ổn định mái dốc đường dẫn đầu Cầu Bãi Cháy Qui mô: L= 1,5km, gồm 10 lỗ khoan

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh