Tư vấn đấu thầu
Tác giảAdministrator
NĂM CƠ QUAN KÝ KẾT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
2022 Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 05 tuyến buýt (tuyến số 142, 143, 144, 145, 146)
2021 Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 07 tuyến buýt (tuyến số 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163)
2021 Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội
Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 11 tuyến buýt (tuyến số 11, 12, 16, 24, 28, 29, 41, 44, 46, 72, 74)
2020 Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thành phố Hà Nội
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 17 tuyến buýt (tuyến số 66, 67, 69, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
2019 Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thành phố Hà Nội
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 20 tuyến buýt (tuyến số 01, 02, 19, 21, 26, 27, 31, 38, 49, 51, 60, 87, 89, 93, 94, 101, 102, 104, 106, 107)
2019 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở quy hoạch và kiến trúc Hà Nội
Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Quy hoạch chi tiết bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm Bát Tràng tỉ lệ 1/500
2018 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội
Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 04 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/2000
2016 Ban QLDA quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội
Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Đồ án: Lập quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận tỷ lệ 1/2000
2008 Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa & thành cổ Hà Nội
Tư vấn lập HSMT và đánh giá, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch chi tiết bảo tồn thành cổ Hà Nội
2008 Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa & thành cổ Hà Nội
Tư vấn lập HSMT và đánh giá, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch chi tiết bảo tồn Thành Cổ Loa (1/2000)