Tuyển dụng kỹ sư thiết kế M&E
Tác giảAdministrator
Công ty tuyển dụng kỹ sư thiết kế M&E. Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, biết tiếng Anh cơ bản. Nhân sự có kinh nghiệm thiết kế M&E, biết tiếng Nhật, sử dụng phần mềm Rebro, T-fas sẽ được ưu tiên. Liên hệ văn phòng Công ty, gặp Mr. Huy