Tuyển dụng kỹ sư thiết kế M&E tiếng Nhật
Tác giảAdministrator
Công ty tuyển dụng kỹ sư thiết kế M&E. Yêu cầu TN Đại học chuyên ngành, có kinh nghiệm thiết kế M&E, biết tiếng Nhật cũng như sử dụng phần mềm Rebro, T-fas được ưu tiên. Liên hệ văn phòng Công ty, gặp Mr. Tân