TVGS ba tuyến đường đô thị thành phố Việt Trì
Tác giảAdministrator
TVGS ba tuyến đường đô thị thành phố Việt Trì

Công trình: TVGS hợp phần VT1 - đường Phù Đổng, hợp phần VT2 - đường Trường Chinh, hợp phần VT3 - đường KCN Thụy Vân đến đê Sông Hồng

Dịch vụ: TVGS Qui mô: L=13km, B=19-48m, V=60km/h; 4-6 làn xe

Địa điểm: TP. Việt Trì, Phú Thọ